W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie od 2008 roku otrzymuje dotację na zakup nowości wydawniczych.

 

L.P Rok Suma dotacji
1 2008 6822,00 zł
2 2009 2887,00 zł
3 2010 2687,00 zł
4 2011 4113,00 zł
5 2012 4651,00 zł
6 2013 4427,00 zł
7 2014 4497,00 zł
8 2015 5510,00 zł
9 2016 5268,00 zł
10 2017 5488,00 zł
11 2018 5603,00 zł
12 2019 5400,00 zł
13 2020 8100,00zł

 

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe, biblioteka przeznacza na zakup wydawnictw literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.Zakupy trwają, zakupione książki można już wypożyczać. Czekamy na  zapotrzebowania i propozycje czytelników po nr tel. 54 280 16 69, 

e-mail bibliotekarogowo@o2.pl lub osobiście w placówkach bibliotecznych.

 

 

 

 

 

"AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK"

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przekazuje dotację finansową w ramach Programu "Orange dla bibliotek" z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych. Nasza Biblioteka korzysta z dotacji od 2010 roku.

L.P

Rok

Suma dotacji

1

2010

2589,16

2

2011

1611,79

3

2012-2013

3569,13

4 2014 2519,38 zł

 

Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

 

 

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie została zakwalifikowana jako biblioteka partnerska do „Programu Rozwoju Bibliotek”. Dzięki temu rozszerzamy swoją ofertę dla czytelników poprzez bezpłatny dostęp do Internetu. Możemy dysponować najnowszą wiedzą dotyczącą rozwoju informacji, a tym samym lepiej służyć czytelnikom i zaspakajać ich potrzeby edukacyjne  informacyjne, co we współczesnym świecie jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. W ramach programu otrzymaliśmy: zestaw komputerowy ( komputer+ monitor), oprogramowanie zabezpieczające, urządzenie wielofunkcyjne, 4 aparaty cyfrowe. Łączna wartość sprzętu to 5395,15 zł.

 


  

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.  

1 czerwca 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.

 

 

"FunEnglish w bibliotece"

Funenglish.pl to e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat (uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum), zarówno z małych miejscowości, jak i dużych miast.

Dzieciaki uczą się angielskiego w bibliotekach, ponieważ Funenglish.pl to dla nich nie tylko nauka, a również dobra zabawa. Kurs składa się z kilkuset gier, piosenek karaoke, filmów, fotolekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają z niego samodzielnie – potrzebny jest im jedynie komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki. Część bibliotek, żeby zachęcić użytkowników do systematycznej nauki, organizuje zajęcia grupowe: wspólne śpiewanie angielskich piosenek, konkursy czy zabawy. Do współpracy często angażują się szkoły, nauczyciele angielskiego i wolontariusze.

 

 

 

Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich
(PPWOW)

Biblioteka skorzystała z możliwości ubiegania się o dotację w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowanego na terenie gminy Rogowo.

 „Wakacje ze sztuką” – 4573,17zł

Przedszkolandia” – 3500,00 zł

 

 

Program Biblioteka+

jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców).

Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek.

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Program Równać Szanse 2007

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych). 

W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.

Z całej Polski napłynęło 1724 wniosków.

Z województwa Kujawsko – pomorskiego napłynęło 113 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 11, wśród których min. „A weno wejta- słownik gwary dobrzyńskiej”. W ramach programu na realizację projektu otrzymaliśmy 6900,00 zł.


 

Licznik odwiedzin: 5089